Projecte Vacnum

Producte per desenvolupar un nou mecanisme per fer biòpsies mitjançant agulles fines, guia ecogràfica i assistida per buit.

Què és Vacnum?

Es tracta d’un sistema nou per a fer puncions i biòpsies per aspiració. Actualment disposem d’un prototip que ha estat desenvolupat gràcies a dues beques competitives, Llavor i Producte, d’AGAUR.

Prototip desenvolupat per IDNEO

Amb la primera beca vam obtenir una prova de concepte amb EURECAT i, amb la segona beca, un prototip funcional, gràcies a l’empresa IDNEO, amb el que hem obtingut uns resultats molt bons fent proves amb ratolins.

Perspectives de futur

Aquest sistema ens permetrà, també, poder fer injeccions de fàrmacs immunomoduladors i virus oncolítics, amb molta precisió, de forma intratumoral. Actualment, hi ha una empresa multinacional interessada en aquest prototip i estem iniciant converses per a arribar a un acord de cooperació.

Notícies / premsa

30/07/2019
Concedeixen un Ajut PRODUCTE al Dr. Xavier Serres pel projecte VACNUM, biòpsia amb agulla fina assistida per buit

El Dr. Xavier Serres, investigador principal del grup de recerca en Imatge Mèdica Molecular del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha rebut un Ajut PRODUCTE per desenvolupar un nou mecanisme per fer biòpsies mitjançant agulles fines, guia ecogràfica i assistida per buit. Aquests ajuts els concedeix l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), el Departament d’Empresa i Coneixement i la Secretària d’Universitats i Recerca. Es destinen a projectes enfocats al’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya. A més a més, aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Avui dia, hi ha un gran augment en el nombre de biòpsies per al diagnòstic, estadificació i seguiment de pacients amb càncer (26 % d’augment esperat entre 2015 i 2022, segons GlobalData). Aquest increment inclou l’impacte que les biòpsies líquides podrien assolir en el futur. Les mostres de teixit són importants per obtenir anàlisi patològics, estudis de biomarcadors i determinació genètica.

Les eines de diagnòstic per la imatge, com l’ecografia, la tomografia computeritzada, la ressonància magnètica o la tomografia per emissió de positrons, permeten ara detectar petites lesions, molt sovint, en localitzacions anatòmicament compromeses, de les que se n’ha d’obtenir una mostra. Les agulles gruixudes utilitzades per a tal fi (biòpsia amb agulla gruixuda) poden ser molt traumàtiques i, sovint, no poden obtenir mostres adequades de lesions petites a causa del risc de danyar estructures adjacents. D’altra banda, l’aspiració amb agulla fina és menys agressiva però té el risc de no aconseguir suficient material per al diagnòstic. A més, si la mostra és limitada no permet estudiar les característiques moleculars, genètiques i cel.lulars de la neoplàsia ni obtenir suficients cèl.lules tumorals per a la seva inoculació en ratolins, per la qual cosa és necessari repetir el mostreig amb agulles gruixudes.

Tant la medicina personalitzada com la medicina translacional cada vegada requereixen més quantitat de mostres de teixit per realitzar aquests estudis individualitzats. Per això, proposem una solució anomenada VACNUM, un nou mecanisme per a biòpsia que utilitza agulles fines combinades amb la tècnica del buit denominat biòpsia amb agulla fina assistida per buit. Aquesta tècnica és menys traumàtica que la biòpsia amb agulla gruixuda i permet obtenir un millor mostreig de teixit que una agulla fina. En concret, VACNUM seria apropiat per lesions petites en llocs difícils o de risc. VACNUM tindria un cost menor que les agulles gruixudes actuals i necessitaria un estudi de validació del nou mètode d’obtenció de mostres de lesions petites anomenat biòpsia per aspiració amb agulla fina (BAAF) realitzat per radiòlegs sota guia ecogràfica.

VACNUM permetrà als professionals involucrats en radiologia intervencionista, cirurgia i oncologia realitzar procediments per obtenir mostres de teixit cilíndric per succió amb agulles fines. “El fet que permeti obtenir millors mostres de teixit per a estudis histològics de lesions petites ens permetrà proposar i descriure una tècnica per fer una punció guiada per ultrasons en lesions localitzades en regions anatòmiques amb un risc molt alt de danyar estructures vitals”, explica el Dr. Xavier Serres, investigador principal del projecte.

El llançament d’aquest nou concepte de BAAF és revolucionari perquè implica l’obtenció de material adequat per a millors estudis histològics, en lloc d’estudis citològics limitats, mitjançant l’ús d’una agulla fina. VACNUM podria reemplaçar la indicació de biòpsia amb agulla fina, que s’utilitza de manera rutinària i àmpliament en tots els serveis clínics en tots els serveis de salut en qualsevol país.

Font: https://vhir.vallhebron.com/ca/societat/noticies/concedeixen-un-ajut-producte-al-dr-xavier-serres-pel-projecte-vacnum-biopsia-amb-agulla-fina

Vols col·laborar en algun projecte?

ULTRASONS: una vella font d’energia per a nous tractaments oncològics

Volem fer recerca bàsica per valorar els efectes beneficiosos dels ultrasons focalitzats d’alta intensitat en el tractament del càncer. Concretament, volem comprovar que la histotrípsia potencia els efectes de la immunoteràpia.